Ing. Tomáš Nádaský - Znalecké posudky

Znalci a odhadcovia Trnavský kraj

Trnava, Ulica Titusa Zemana 43

Popis

Ing. Tomáš Nádaský – Poskytovanie prvotriednych služieb v oblasti znaleckých posudkov pre stavby, pozemky, byty, rodinné domy, alebo pre účely poskytnutia hypotekárneho úveru.
Profesionálnu znaleckú činnosť vykonávam ako znalec (súdny znalec) zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, v zmysle Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch pod evidenčným číslom znalca 915546. Všetky vypracované znalecké posudky spĺňajú požiadavky platnej legislatívy.
Dlhoročné skúsenosti v odbore 370000 - Stavebníctvo v odvetviach: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností), 370100 - Pozemné stavby sú zárukou prvotriednych služieb s maximálnou prioritou na spokojnosť zákazníka.
V profesionálne vypracovanom znaleckom posudku nájdete:
- detailný popis predmetnej nehnuteľnosti (pozemku)
- výpočty požadovanými metódami
- analýzu trhu
- záverečnú sumarizáciu
- povinné prílohy
- znaleckú doložku znalca
- podpis a pečiatka znalca
S kompletným servisom služieb vám zabezpečíme detailne vypracovaný znalecký posudok, ktorý spĺňa prísne kritériá. Vďaka tomu bude možné znalecký posudok použiť pre:
- bankové inštitúcie,
- finančný úrad,
- obecné a krajské úrady,
- súdy,
- advokáti,
- notári,
- insolventní správcovia,
- exekútori,
- likvidátori.
Diskrétnosť, spoľahlivosť a individuálny prístup pri jednaní s klientom je pre nás najvyššia priorita pri zabezpečovaní prvotriednych služieb s dôrazom na potreby zákazníka. Pre rýchle vyhotovenie znaleckého posudku vás oboznámim, aké podklady sú nevyhnutne potrebné k ohodnoteniu nehnuteľnosti (pozemku) a zároveň aká bude predbežná cena za znalecký posudok. Detailne vypracovaný znalecký posudok vám odovzdám vopred dohodnutom počte rovnopisom.
Máte záujem o znalecký posudok na vašu nehnuteľnosť? Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, telefonicky alebo nás navštívte na ulici Titusa Zemana 9589/43 v Trnave. Tešíme sa na vás.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?