akl.legal s.r.o.

Advokáti Banskobystrický kraj

Banská Bystrica, Československej armády 25

Popis

Sme moderná advokátska kancelária sídliaca v Banskej Bystrici so zameraním na komplexné právne poradenstvo malým a stredným podnikom. Poskytujeme služby v týchto oblastiach:
- korporátna agenda, teda organizácia a fungovanie firmy: zabezpečujeme podklady z valných zhromaždení a orgánov spoločnosti, zápisy a zmeny v obchodnom a živnostenskom registri, v registri partnerov verejného sektora a zozname hospodárskych subjektov;
- zmluvná agenda: posudzujeme a vypracovávame zmluvy podľa zadania podľa slovenského právneho poriadku;
- pracovnoprávna agenda: pripomienkujeme alebo pripravujeme pracovné zmluvy a podnikové smernice, poskytujeme právnu podporu pri procesoch ukončenia pracovného pomeru (upozornenia na porušenia pracovnej disciplíny, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru), radíme pri komunikácii so zástupcami zamestnancov (zamestnanecká rada, odborová organizácia) a pri kolektívnom vyjednávaní;
- agenda pohľadávok: vyzývame dlžníkov na plnenie, uplatňujeme pohľadávky v skrátených súdnych konaniach, podávame návrhy na exekúciu, monitorujeme zverejnenia týkajúce sa dlžníkov vo verejne prístupných databázach a v prípade potreby prihlasujeme pohľadávky do likvidácie, konkurzu alebo reštrukturalizácie;
- súdna agenda: zastupujeme v konaniach pred súdmi v Slovenskej republike, a to tak žalobcov ako aj žalovaných;
- špecializované agendy: máme skúsenosti v oblasti energetického práva a zdravotného práva, vykonávame zaručené konverzie elektronicky podpísaných listín a dokážeme poradiť v oblasti nasadenia a používania elektronického podpisovania.
Komunikujeme slovom aj písmom v týchto jazykoch a na týchto úrovniach: slovenský(C2), český (C2), anglický (C2), nemecký (C2), poľský (B2), chorvátsky (B1), ruský (A2).
Sme k dispozícii offline aj online (video konferencie cez MS Teams, Zoom alebo inú platformu podľa voľby klienta, Whatsapp, Viber). Disponujeme kvalifikovanými elektronickými podpismi a robustným interným CRM systémom.
Máme ambíciu stať sa Vaším externým právnym oddelením.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?