Sociálne poistenie SZČO – čo všetko by ste o ňom mali vedieť?

Sociálne poistenie SZČO – čo všetko by ste o ňom mali vedieť?

Platiť sociálne poistenie SZČO vás pravdepodobne neminie, ak máte príjmy z podnikania či inej samostatne zárobkovej činnosti. Táto povinnosť štandardne vzniká po podaní daňového priznania a po prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre daný rok. Dôležitou informáciou je, že na sociálne poistenie SZČO sa nemusíte nijako prihlasovať ani ho oznamovať. Živnostenský úrad oznámi sociálnej poisťovni začiatok živnosti.

Sociálne poistenie SZČO – aký je postup po podaní daňového priznania?

Po podaní daňového priznania zistíte, či výška vášho príjmu presahuje zákonom stanovenú hranicu, ktorá určuje vznik poistného plnenia – teda, či musíte platiť sociálne poistenie SZČO. Napríklad v roku 2024 je to suma 7 824 eur. Ak vaše príjmy boli vyššie, tak vám vznikne povinné poistenie (sociálne poistenie SZČO). A to buď od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka, príp. od 1. októbra v prípade, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak chcete vedieť, aké sociálne poistenie SZČO budete platiť, nemusíte osobne navštíviť pobočku poisťovne. Sociálna poisťovňa vám v júli, resp. v októbri oznámi vznik poistného plnenia, váš vymeriavací základ, výšku a lehotu splatnosti poistného, ako aj údaje týkajúce sa platby poistného (IBAN, variabilný symbol, špecifický symbol a pod.). Sociálne poistenie SZČO zvyknú živnostníci platiť na mesačnej báze.

Zmeny pri sociálnom poistení SZČO

Sociálne poistenie SZČO platíte dovtedy, kým vám po podaní daňového priznania v nasledujúcom roku opäť nepríde list zo sociálnej poisťovne. Oznámi vám buď zánik povinného poistenia, alebo budete naďalej platiť sociálne poistenie SZČO, ak váš ročný príjem je vyšší ako zákonom stanovená hranica. Výhodou je, že sociálne poistenie SZČO môžete platiť trojako – online bankovým prevodom, priamo v pobočke sociálnej poisťovne alebo poštovým poukazom. Nech už si vyberiete akýkoľvek spôsob, vždy je dôležité uviesť správne identifikačné údaje. Vďaka tomu bude poisťovňa schopná spárovať vaše sociálne poistenie SZČO s prijatou platbou.

Veľmi dôležité upozornenie na záver – sociálne poistenie SZČO vždy uhraďte v splatnej lehote – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak sociálne poistenie SZČO zaplatíte oneskorene, sociálna poisťovňa vám vyrúbi penále z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?