Partnerské články

Personalistika a úlohy riadenia ľudských zdrojov. Čo všetko obnáša?

Personalistika a úlohy riadenia ľudských zdrojov. Čo všetko obnáša?

Personalistika predstavuje sústavu činností, ktoré slúžia na podporu realizácie stratégií potrebných na riadenie personálnych zdrojov. Personalistika sa zaoberá vykonávaním strategických i operatívnych úloh, ako napríklad obsadzovaním pracovných miest v spoločnosti, vytváraním pracovných podmienok, vzdelávaním zamestnancov, ich ohodnotením a podobne.

Personalistika sa venuje pestrému spektru úloh

Personalistika poskytuje služby, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií. Jednou z mnohých úloh je obsadzovanie voľných pracovných miest vhodnými uchádzačmi. Na začiatku je potrebné inzerovanie voľného pracovného miesta v printových alebo online médiách, alebo vhodného kandidáta možno vybrať z evidovaných žiadostí. Personalistika obnáša aj realizáciu pohovorov do zamestnania a samostatné výberové konania. Okrem toho sa zaoberá aj určovaním režimu pracovného času, vytváraniu pracovných podmienok a tak ďalej. Personalistika môže byť v kompetencii firemného personalistu, alebo externej účtovníckej firmy. Pri jej výbere treba staviť na referencie, pozrieť si pozorne webovú stránku a všetky podstránky, ako napríklad o nás, referencie, poskytované služby a podobne.

Personalistika obnáša aj pestrú paletu úkonov, ktoré sa týkajú komplexného spracovania personálnej agendy a, samozrejme, administráciu súvisiacu s pracovným pomerom. Ten musí byť uzatvorený v súlade so Zákonníkom práce. Personalistika však využíva aj ďalšiu legislatívu, ako napríklad zákony o zamestnanosti, mzde a kolektívnom vyjednávaní. Súčasťou personálnej agendy je uzatvorenie pracovnej zmluvy, ktorou vzniká pracovný pomer. Personalistika má v kompetencii aj zabezpečenie toho, aby v pracovnej zmluve boli všetky povinné náležitosti, ako napríklad druh práce, miesto jej vykonávania, deň nástupu a tak ďalej. Samozrejme, pracovná zmluva obsahuje aj nepovinné náležitosti.

S personalistikou súvisí aj tvorba a implementácia odmeňovania

Personalistika je kľúčová v systéme odmeňovania zamestnancov, pri čom sa berú do úvahy dva faktory, medzi ktoré patria namáhavosť práce alebo pracovný výkon, resp. výsledky práce. Personalistika pri stanovovaní mzdy využíva mzdové tarify, sadzby a pod. Individuálne mzdy pracovníkov upravujú pracovné zmluvy. Okrem toho sú stanovené rôzne mzdové príplatky a mzdové náhrady.

Spoločnosť ERIN Consulting s. r. o. so sídlom v Považskej Bystrici poskytuje služby, ako vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, príprava daňových priznaní, vedenie mzdovej evidencie, výkazy pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu a ekonomické a daňové poradenstvo. Ak potrebujete naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?