Partnerské články

Daňové priznanie: Chyby, na ktoré si treba dávať pozor

Daňové priznanie: Chyby, na ktoré si treba dávať pozor

Daňové priznanie sa charakterizuje ako akt fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je vykonávaný smerom k štátu. Hlavný účel je priznať príjmy podliehajúce dani, ktorú stanovil štát. Z týchto príjmov sa následne vypočíta daň. Daňové priznanie sa podáva k určitému dátumu, ktorý stanovujú zákony. Ak tak daňovník neurobí v určenom termíne, hrozia mu vysoké pokuty.

Daňové priznanie sa podáva na správnom tlačive s kontaktnými údajmi

Daňové priznanie pre daň z príjmov rozoznáva daňové priznanie typ A a daňové priznanie typ B. V prípade, že má daňovník príjmy zo zamestnania, teda iba zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typ A. Avšak pokiaľ dosiahol okrem zamestnania aj iné príjmy, teda vykonával napríklad samostatne zárobkovú činnosť, alebo prenajímal nehnuteľnosť, je povinný podať daňové priznanie typ B. Daňové priznanie typ B podávajú aj samostatne zárobkovo činné osoby, teda živnostníci. Ak daňové priznanie robí profesionálna účtovnícka firma, chyba v tomto smere sa nestane, pretože sú to bežne poskytované služby. Pred jej výberom je potrebné sústrediť sa, napríklad na preštudovanie informácií na webe, ako sú referencie, o nás, a tak ďalej, poprípade sa popýtať na skúsenosti známych.

Okrem toho, že si mnohí daňovníci pri vypĺňaní daňového priznania pomýlia typ tlačiva, problém býva aj v uvádzaní správnych a úplných kontaktných údajov. Daňové priznanie bez uvedenia relevantných kontaktných informácií sťažuje daňovému úradu kontaktovať sa s daňovníkom v prípade, že je to potrebné. Ak daňovník zistí, že daňové priznanie nie je správne vyplnené, existuje možnosť podať opravné daňové priznanie bez akýchkoľvek sankcií. Platí to v prípade, že ešte neuplynula zákonná lehota na jeho podanie. Pokiaľ daňovník chybu zistí po uplynutí zákonnej lehoty a daň je vyššia ako tá uvedená v daňovom priznaní, alebo vyššia ako vyrubil daňový úrad, zákon mu umožňuje podať dodatočné daňové priznanie.

S podaním daňového priznania súvisia aj ďalšie chyby

Daňové priznanie sa dostáva na daňový úrad aj s ďalšími chybami. Častým problémom býva neúplné vyplnenie daňového priznania alebo chýbajúce prílohy. Okrem toho si musí daňovník dávať pozor aj na to, aby sa platba dane dala identifikovať a bol správne uplatnený daňový bonus. Ak daňovník z nejakých príčin nemôže podať daňové priznanie, môže si túto povinnosť odložiť, avšak musí o tom informovať daňový úrad.

Spoločnosť ERIN Consulting s. r. o. so sídlom v Považskej Bystrici sa venuje vedeniu účtovníctva, príprave daňových priznaní, vedie mzdovú evidenciu, robí výkazy pre poisťovne a poskytuje ekonomické i daňové poradenstvo. Ak neviete, ako podať daňové priznanie, neváhajte nás kontaktovať.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?