Partnerské články

Daňové priznania typu B a ich vyplňovanie

Daňové priznania typu B a ich vyplňovanie

Daňové priznania typu B umožňujú optimalizovať dane legálnym spôsobom, zohľadnením rôznych druhov vykonávania činnosti, a to prostredníctvom závislej činnosti a prostredníctvom podnikania. Pozrite sa s nami na možnosti ich vyplňovania a optimalizácie daní.

Daňové priznania typu B – oddiel I. – IV.

Daňové priznania majú presné postupy ich vyplňovania. Pre oddiely I. až IV. Platia nasledovné pravidlá. Po vyplnení údajov daňovníka v oddiele I. a údajoch potrebných na identifikáciu typu daňového priznania, je možnosť vypísať údaje v oddiele II, v prípade, že sa podávajú daňové priznania do troch mesiacov po úmrtí za daňovníkov po smrti. Nakoľko povinnosť podať daňové priznania za minulý rok, v ktorom boli príjmovo činní, majú aj zomrelé osoby a táto povinnosť prechádza na dediča.

III. oddiel pre daňové priznania sa vypĺňa v nasledujúcich prípadoch: v prípade poberania dôchodku daňovníka, v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela žijúcu v jednej domácnosti, v prípade daňového bonusu a v prípade uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky. V zhrnutí môžeme konštatovať existenciu príležitostí optimalizácie daní v podobe nezdaniteľnej časti na seba, na manželku, na deti a na zaplatené úroky, v prípade úveru na bývanie. Uvedené bonusy je však možné využiť len v rámci aktívnych príjmov, v prípade neaktívnych (napr. prenájom) táto možnosť neexistuje. Ako vidíme, tieto možnosti sú značne limitované.

Oddiely V. až VIII. V daňovom priznaní typu B

V. oddiel pre daňové priznania reprezentuje úhrn všetkých príjmov, ktoré sme dosiahli zo závislej činnosti (zo mzdy) a všetkých uzatvorených a vykonaných dohôd počas roka. VI. oddiel je najrozsiahlejší, nakoľko zahŕňa všetky ostatné príjmy, ktoré sme dosiahli, napr. podnikaním, vykonávaním samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu či z umeleckej činnosti atď. Všetky tieto uvedené príjmy sa zaraďujú k aktívnym príjmom a uvedené profesie majú v rámci optimalizácie daní možnosť voľby uplatňovania výdavkov. Existujú pri tom dve možnosti, a to 60 % všetkých zdaniteľných príjmov z podnikania a aj zo samostatnej zárobkovej činnosti, horná hranica je 20 000 € alebo si majú možnosť uplatniť skutočné výdavky na základe vedenia účtovníctva, a to jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva, prípadne daňovej evidencie. VII. oddiel patrí zdaňovaniu kapitálového majetku. V danom oddiele sú uvedené všetky možné príjmy, ktoré plynú z úrokov. Predmetom VIII. oddielu sú ostatné príjmy, ktoré sú oslobodené do výšky 500 €. Môžeme tu poznamenať, že ich oslobodenie vyplýva zo skutočnosti ťažkej dohľadateľnosti týchto príjmov do 500 €, nakoľko ide často o činnosti vykonávané napr. občanmi bez domova.

V prípade, že potrebujete podariť a pomôcť v oblasti účtovníctva, účtovnícka a konzultačná firma Moniky Očkovičovej je tu pre vás. Naša firma ponúka svojim zákazníkom odborné poradenstvo a komplexné služby v oblasti financií. Spomínané služby poskytujeme spoločnostiam s ručeným obmedzením, podnikateľom, fyzickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám. Klientmi sú aj firmy so zahraničnou účasťou. Podrobnosti o poskytovaných službách, cenník a kontakt nájdete na internetovej stránke.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?