Partnerské články

Daňové priznania typu B a daňová optimalizácia

Daňové priznania typu B a daňová optimalizácia

V tomto článku budeme rozoberať daňové priznania typu B a možnosť optimalizácie daní. Optimalizácia daní v praxi znamená cesty, ako legálnymi spôsobmi znižovať daňovú povinnosť, ktorá je daná všetkým, bez ohľadu na výkon činnosti, z ktorej plynie príjem. Prečítajte si informácie poskytnuté Finančnou správou SR z roku 2022.

Daňové priznania typu B a ich špecifikácia

Existuje rad výnimiek a oslobodení či uplatnení v praxi, ktoré by mali poskytovať možnosť daňovej optimalizácie a tým motivovať k produkcii takéhoto výnosu, čím sa podporuje, v konečnom dôsledku, nielen výkon jednotlivca, ale aj spoločnosti a následne, aj krajiny. Pre praktickú aplikáciu témy použijeme daňové priznania B, na ktorých možno demonštrovať všetky príjmy fyzických osôb a zároveň uviesť možnosti daňovej optimalizácie v praxi u týchto osôb.

Podať daňové priznania typu B podľa Finančnej správy majú povinnosť v roku 2022 všetci tí, ktorí dosiahli zdaniteľné príjmy v roku 2021 vyššie ako 2 255,72 € s výnimkou toho, kto dosiahol preukázateľnú stratu alebo nedosiahli za rok 2021 len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov do výšky 2 255,72 € a nie sú povinní podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov alebo nedosiahli len príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok). Daňové priznania tak podávajú všetci rezidenti alebo daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí nemajú potvrdenie o daňovej rezidencii z daňového úradu. Podať daňové priznania musí tak každý, i keď daň neplatí u nás, nakoľko existuje podmienka zdanenia celosvetových príjmov. V praxi sa tak využíva tzv. nulové daňové priznanie, ktoré slúži neskôr pre potreby žiadateľov o úver, v dôsledku potreby dokladovania príjmu.  

Komu sa oplatí podať daňové priznanie typu B i keď nemusí?

Existujú však skupiny ľudí, ktorým sa podať daňové priznania oplatí z finančných dôvodov, i keď ich príjem nebol vo vyššie spomenutej výške, a to konkrétne poberatelia dôchodku alebo študenti, ktorí vykonávali počas roka prácu na dohodu, nakoľko majú nárok na tzv. vrátenie zaplatenej dane (príjmy im boli zdanené výškou 19 %). Ak podajú daňové priznanie a ich príjem bol nižší, ako hore uvedený, majú nárok na vrátenie zaplatenej dane, prípadne rozdielu, ak bol vyšší. Spravidla sa podáva do 31.3. daného roku, nasledujúceho po roku, v ktorom vznikli príjmy, ak nepožiada o predĺženie lehoty, do júna.

V prípade, že potrebujete podariť a pomôcť v oblasti účtovníctva, účtovnícka a konzultačná firma Moniky Očkovičovej je tu pre vás. Naša firma ponúka svojim zákazníkom odborné poradenstvo a komplexné služby v oblasti financií. Spomínané služby poskytujeme spoločnostiam s ručeným obmedzením, podnikateľom, fyzickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám. Klientmi sú aj firmy so zahraničnou účasťou. Podrobnosti o poskytovaných službách, cenník a kontakt nájdete na internetovej stránke.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?